Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności GRY-PLANSZOWE.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Zasady podstawowe

  1. Forum gry-planszowe.pl służy do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami serwisu na tematy związane z tematyką serwisu. #
  2. Zanim o coś zapytasz, użyj wyszukiwarki. #
  3. Do konta na forum powinien być podpięty adres e-mail, którego aktywnie używasz. Na ten adres będą wysyłane wszelkie powiadomienia oraz informacje. Na ten adres będą wysyłane maile z linkiem do odzyskania hasła. Utrata dostępu do tego adresu może spowodować, że konto na forum zostanie przejęte lub zablokowane bez możliwości odzyskania go. #
  4. Adresy email podane przy rejestracji oraz przypisane do kont użytkowników nie podlegają działaniom marketingowym i są wykorzystywane tylko w celu zapewnienia prawidłowego technicznego funkcjonowania forum. #
  5. Określenie administracja forum dotyczy wszystkich Administratorów i Moderatorów. #
  6. Niektóre podfora mogą posiadać własne regulaminy z dodatkowymi regulacjami (np. regulamin podforum Handel/Wymiana). Należy się do nich stosować tak samo jak do regulaminu głównego. #
  7. Forum gry-planszowe.pl nie przetwarza danych użytkowników w celach prowadzenia kampanii mailingowych oraz nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim w celach prowadzenia kampanii mailingowych ani też nie planujemy rozpoczynania takich praktyk. Szczegółowa Polityka prywatności forum. #
 2. Zabrania się następujących czynności:

  1. Obrażania innych uczestników forum. #
  2. Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne - także w formie wykropkowanej. #
  3. Umieszczania treści, zdjęć lub ilustracji naruszających przepisy prawa i/lub powszechne zasady dobrego smaku (m.in. pornografia, niecenzuralne gesty) oraz reklam - dotyczy to także awatarów #
  4. Celowego wywoływania sporów oraz trollowania. #
  5. Wielokrotnej rejestracji pod kilkoma loginami. #
  6. Wpisywania tytułów tematów z nadużyciem wielkich liter oraz z liczbą znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiącą zasady polskiej pisowni. Używania w tytułach ikon, znaków graficznych, bbcodów oraz obrazków. Także nadużywania wielkich liter w treści postów (np. zdania pisane wyłącznie wielkimi literami), a także pisania całej treści postu (lub znaczącej jego części) powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego rozmiarem pisma. #
  7. Umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką wątku oraz zamieszczania ofert handlowych poza przeznaczonym do tego działem. #
  8. Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie. #
  9. Oferowania nielegalnego oprogramowania i przetworzonych elektronicznie treści, które chroni prawo autorskie oraz informowania o miejscu składowania tychże. #
  10. Zakładania tematów wtórnych, nie spełniających norm interpunkcji i ortografii, nie wnoszących nowych treści a także zawierających treści niezgodne z prawem. #
  11. Używania kontrowersyjnych nazw użytkownika. #
  12. Zamieszczania w postach danych osobowych uwzględnionych w Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), szczególnie danych takich jak adres, numer telefonu czy też email. Imię i nazwisko może być zamieszczane jeżeli dotyczy osób publicznie ich używających (jak np. autorzy gier czy niektórzy twórcy recenzji). #
 3. Avatary i Podpisy

  1. W stopkach zabrania się używania grafiki. #
  2. Nie ma możliwości zdefiniowania avatarów z zewnętrznych źródeł. Należy wgrać avatar na serwer forum. #
  3. Zdefiniowany Podpis może mieć maksymalną wysokość czterech wierszy (widoczne linijki z tekstem lub puste). #
  4. Podpisy mogą zawierać linki tylko do stron powiązanych z grami planszowymi. Linki do innych stron można zawrzeć w profilu. #
  5. Wszystkie zapisy regulaminu dotyczące prezentacji i treści postów dotyczą także Podpisów. #
  6. Zabrania się stosowania list tworzonych przy użyciu znaczników HTML i BBCode takich jak [ list ] i podobnych. #
 4. Pozostałe

  1. Nad prawidłowym działaniem forum czuwają Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownicy forum są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy z funkcjonowaniem forum, jak i przypadki złamania niniejszego regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać ich zaleceń. #
  2. Wiadomości powinny być napisane zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego; polskie znaki diakrytyczne nie są wymagane. #
  3. Zmniejszanie czytelności postów poprzez nadużywanie emotikonów, stosowanie wielu kolorów, oraz częste zmiany formatowania tekstu (kursywa, pogrubienie, zmiany wielkości kroju pisma) na przestrzeni jednej wiadomości są niemile widziane. Kolor czerwony zastrzeżony jest dla administracji forum. #
  4. Zabrania się usuwania i modyfikowania wpisów administracji forum. Tylko Administratorzy/Moderatorzy mogą usuwać swoje wpisy. #
  5. Zanim wyślesz swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy dotyczy tematu wątku. #
  6. W Temacie postów nie należy używać nawiasów kwadratowych [ ] w połączeniu z pojedynczymi literami. Dotyczy to zwłaszcza znaków [ S ] ale także [ K ], [ S/W ] itp.
   Nawiasy takie są wykorzystywane jako oznaczenie tagów interpretowanych przez mechanizm forum, przez co ich nadużywanie może prowadzić do błędnego wyświetlania treści. Dotyczy to zwłaszcza forum handlowego. #
  7. Posty, które w jakiś sposób będą łamały powyższy regulamin, będą edytowane i/lub usuwane. W razie gdyby użytkownik nie zastosował się do upomnień i w dalszym ciągu łamał regulamin, to zostaną przeciwko niemu poczynione odpowiednie kroki. Mogą one obejmować m. in. tymczasowe lub stałe zablokowanie konta, usunięcie konta, zablokowanie adresu e-mail i IP. #
  8. Nowe konta łamiące regulamin forum oraz zidentyfikowane przez administratorów jako założone w celu rozpowszechniania spamu i reklam, mogą zostać usunięte natychmiast, bez ostrzeżenia. #
  9. Decyzja o dyscyplinarnym usunięciu konta jest podejmowana przez Administratorów, nie można się od niej odwołać. #
  10. Wszelkie uwagi na temat regulaminu i funkcjonowania forum można kierować do Administratorów korzystając z formularza kontaktowego. #
  11. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swojego konta. Może to zrobić korzystając z formularza kontaktowego. Po potwierdzeniu decyzji właściciela konta, zostanie ono niezwłocznie bezpowrotnie usunięte wraz z wszystkimi danymi kontaktowymi i prywatnymi wiadomościami. Napisane przez właściciela konta posty pozostaną na forum. #
  12. W wypadku jakichkolwiek niejasności interpretacją przepisów Regulaminu, ostatnie słowo należy do Administratorów forum. #